GDDKiA ma nowego szefa

07-12-2015

S5_Bydgoszcz_z_węzła_Lotnisko_2

Z dniem 4 grudnia 2015r. na stanowisko Generalnego Dyrektora został powołany Jacek Bojarowicz. Wcześniejszego Dyrektora – Tomasza Rudnickiego – premier Beata Szydło odwołała na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa – Andrzeja Adamczyka.

Decyzja o powołaniu nowego dyrektora podjęta została ze względu na konieczność usprawnienia realizacji inwestycji drogowych. Tomasz Rudnicki sprawował funkcję Dyrektora GDDKiA od kwietnia 2015 roku.

Nowo powołany Jacek Bojarowicz pracuje w GDDKiA od wielu lat. Od 2006 roku był zastępcą Dyrektora Generalnego. Ukończył Politechnikę Krakowską z tytułem magistra inżyniera budownictwa drogowego. Karierę rozpoczął w 1976 w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Kielcach. Posiada uprawnienia zawodowe do projektowania dróg oraz wykonywania i nadzorowania robót drogowych i mostowych. Pełnił funkcje rozjemcy eksperta oraz inżyniera kontraktu w inwestycjach Banku Światowego i EBI. W 2014 i 2015 był głównym specjalistą i kierownikiem projektu budowy ekspresowej S7 na odcinku Radom – Skarżysko-Kamienna.

Źródła: GDDKiA, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa