Informacje o projekcie

29-12-2016

Gesto sp. z o.o. realizuje projekt pn. Wdrożenie innowacji procesowej w produkcji zaawansowanych technologicznie, szczelnych, bezodpływowych zbiorników żelbetowych z zastosowaniem na szambo, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym oraz międzynarodowym. Realizowany będzie on poprzez cele szczegółowe, do których zaliczamy wprowadzenie innowacji procesowej polegającej na zaawansowanej technologicznie produkcji ulepszonych zbiorników żelbetowych z użyciem samojezdnej maszyny wibrującej w technologii ciągłego rozruchu, wdrożenie wyników prac B+R dotyczących zastosowanego w nich betonu oraz wzrost działalności eksportowej poprzez wejście na nowe rynki zbytu, a także wzrost zatrudnienia.

W wyniku realizacji projektu oferta Spółki zostanie rozszerzona o nowy produkt – zbiornik żelbetowy na szambo, znacząco ulepszony technologicznie względem dostępnych na rynku zamienników. Podniesie to zdecydowanie konkurencyjność przedsiębiorstwa, a także pozwoli wejść na nowe rynki zbytu, w tym rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 3 813 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 395 000,00 zł