Bariery drogowe betonowe jednostronne

betonowe bariery drogowe jednostronne przestawne zbrojone o wymiarach:
długość – 2000 mm
wysokość – 800 mm
szerokość podstawy – 300 mm

wykonane z betonu C 25/30, W8, F150, o nasiąkliwości do 5%

Bariery drogowe znajdą zastosowanie przy:
– robotach drogowych,
– rozdzielaniu pasów jezdni,
– zabezpieczaniu przed zderzeniami pojazdów w ruchu ulicznym.

Do zakupionych barier dołączamy deklaracje zgodności ze specyfikacją techniczną.
Bariera-drogowa