Płyta Jomb

płyty drogowe wielootworowe, prefabrykowane, żelbetowe o wymiarach:

– 100 cm x 75 cm x 12 cm
– 100 cm x 75 cm x 12,5 cm
– 90 cm x 60 cm x 10 cm

Płyty wielootworowe „JOMB” stosuje się w inżynierii komunikacyjnej do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg.

Beton: C25/30
Zbrojenie: Stal, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2.
Grubość otuliny: 30+/-5mm
Nasiąkliwość: poniżej 5%
Mrozoodporność: Ponad F100 lub ponad F150 (nie dotyczy elementów nawierzchni tymczasowych)
Odporność na ścieranie: 18000mm3 / 5000mm2

Dostępne kształty otworów: owal lub kwadrat.

Do zakupionych płyt dołączamy deklaracje zgodności ze specyfikacją techniczną.

jpmb

owal1

owal2

wielootworowe2